Jag heter Karin Johansson och är förlossningspedagog och doula i Stockholm och Uppsala. Jag har många års arbetslivserfarenhet av vuxnas lärande och utveckling, vilket givit en trygg grund till det förlossningsstöd jag utvecklat inom Förlossningspedagogen. Jag möter människor med olika förutsättningar och förhoppningar som på sitt eget vis behöver stöd inför förlossningen, och tiden runt den.

Här på förlossningspedagogen.se finner du information kring de kurser, samtal och doulatjänster jag tillhandahåller föräldrar, företag och landsting.

Välkommen hit!

Karin Johansson

Tel: 0700 400 250

E-post: karin @ forlossningspedagogen.se (skriv ihop)