Jag heter Karin Johansson och är förlossningspedagog och doula i Stockholm och Uppsala.

Här på förlossningspedagogen.se finner du information kring de kurser, samtal och doulatjänster jag tillhandahåller föräldrar, företag och landsting.

Välkommen hit!

Karin Johansson

Tel: 0700 400 250

E-post: karin @ forlossningspedagogen.se (skriv ihop)