DOULA

Vad är en doula?

Doulan är en person som ger ett kontinuerligt stöd till den födande kvinnan/föräldrarna  under förlossningen.  Hen lär känna kvinnan/föräldrarna innan förlossningen, kan förlossningsförloppet och är tränad i att ge det känslomässiga och praktiska stöd den födande kvinnan behöver.  Doulan har inget medicinskt ansvar utan  stöttar kvinnan i det hon själv kan göra för att underlätta sin förlossning. Det kan handla om andning, avslappning, ge massage, tipsa om olika ställningar och inte minst, stötta en medföljande partner att delta utifrån sina förutsättningar.

Den medföljande partnern upplever ofta en stor press att stötta och underlätta för kvinnan som föder, men känner sig ibland maktlös i mötet med hennes smärta. Doulan kan då vägleda partnern i att stötta den födande kvinnan och lyfta hens oro och ansvarskänsla. Partnern får då större möjligheter att vara närvarande och mer lyhörd för både kvinnan som föder och för sina egna känslor. En trygg och tillitsfull partner kan skapa underverk för den födande kvinnan!

DSC_2021

Doulauppdraget

Ett doulauppdrag kan se väldigt olika ut beroende på dig som ska föda, men detta är ett vanligt upplägg.

Förträff 1

Mamman berättar om varför hon söker en doula och vilket slags stöd hon upplever sig behöva. Jag berättar om hur jag skulle kunna ta mig an uppdraget utifrån mammans och ev partners behov och efter någon dags betänketid, hörs vi igen och mamman meddelar om hon är intresserad av att fortsätta.

Förträff 2

Denna träff gör oss mer samspelta inför förlossningen. Jag träffar mamman och hennes ev partner, oftast i det egna hemmet. Nu förbereder vi oss tillsammans. Vi övar på smärthantering, avslappning och känner av andningen. Vi kanske provar olika tekniker som underlättar förlossningen, såsom Aktiv baby, massage, akupressur och förlossningsställningar. Det är också ett tillfälle för att prata om rädslor och skapa lösningar för hur vi ska förhålla oss till, eller ta oss igenom dem. Denna träff bygger helt på mammans behov inför förlossningen och ser därför olika ut.

Förlossningen

Jag har jour en vecka innan och två veckor efter beräknat förlossningsdatum. Inom denna tid lovar jag att vara på plats inom två timmar efter att mamman kontaktat mig. Skulle barnet komma före eller efter jourtiden gör jag allt för att kunna komma så snart jag kan, även om det kan ta lite längre tid. Oftast går det att lösa. Jag kommer direkt till förlossningen (eller hemmet vid hemfödsel), om mamman inte önskar stöd i hemmet innan. Sedan är jag med under hela förlossningen, vanligtvis tills moderkakan kommit ut och lugnet lagt sig. Vid eventuella komplikationer stannar jag tills situationen känns trygg för mamman och hennes ev partner.

Efterträff

Efter ett par veckor träffas vi i hemmet för att prata igenom upplevelserna av förlossningen och tillvaron med det nya barnet.

Back up

Jag har alltid en back up-doula som mamman och partnern alltid har möjlighet att bekanta sig med innan. Back up-doulan är den enda jag delar information om mamman med, vi har båda två tystnadsplikt. Blir det en lång förlossning kan även back-up doulan bli aktuell som avlösare.

Pris

Doulauppdraget utformas alltid efter föräldrarnas behov, och därför kan både upplägg och pris variera.
Ett upplägg som ovan kostar 13 000kr.

Förfrågan skickas till doula @ forlossningspedagogen.se.

Arbetar du på en barnmorskemottagning eller mödravård läs mer här.