SAMTAL

Förlossningsförberedande samtal

Inför en förlossning brukar de flesta uppleva många starka känslor.
Oavsett om ni fött förut eller inte är det vanligt att känna förhoppningar, lycka, rädsla och kanske brist på tillit till den egna kroppen eller sammanhanget ni kommer att föda i.

Det förlossningsförberedande samtalet hjälper er att reda i tankarna och stärker er inför den kommande förlossningen och det första tiden med barnet. Vi utforskar inställning till förlossning och era individuella möjligheter att gå in i den på ert sätt. Utifrån er syn på er själva och vad en förlossning kan innebära kan samtalet ge trygghet och kunskap inför det ni ska gå igenom. Samtalet brukar oftast äga rum i det egna hemmet eller annan plats efter överenskommelse.

Det första samtalet äger rum under 1,5h och kostar 1 200kr.
Önskar ni fler samtal tar de 1 timme och kostar 850kr/h.

För bokning eller frågor: karin @ forlossningspedagogen.se (skriv ihop)