SAMARBETEN

Jag stöttar barnmorskemottagningar, mödravårdande mottagningar och andra som möter gravida i sitt arbete med olika typer av kurser.

För personal:
Motiverande samtal i mötet med den gravida
Instruktörskurs Aktiv baby (hålls av Aktiv baby)
Learning labs graviditet/förlossning

För gravida:
Workshop: Smärta och smärthantering
Aktiv baby för gravida
Profylaxkurs
Förlossnings- och föräldraförberedande kurs

Kontakta mig för mer information!

Karin Johansson
0700 400 250
karin @ forlossningspedagogen.se (skriv ihop)